DIVINE FACTORY

Fotografie a alternativní životní styl

PhotoGallery

Divine Factory - Life on Light

Základním rysem Divine Factory aneb Nebeské továrny je Světlo, Změna a Pohyb.Jako Život sám je ve stálém vývinu. V neustálém Pohybu, bez stálé adresy, se sídlem v Earthship. Divine Factory nemá vazby se žádnou společenskou, politickou, náboženskou, národnostní nebo jakoukoliv jinou organizací. "God is owner, i am just working here."

Karman - Karma Radž - Karmušo

Z čistého Světla utkaný, zjevil se zde všem pro potešení. Odzbrojující Pohledem.

Dipa Swarupa Dás

Nikdo neví odkuď přišel, nikdo neví kam odešel, zjevení bylo to však zjevné.

Šťastný je ten, kdo není doma nikde, kromě všude tam, kde svítí Slunce a září Hvězdy.

Život je Cesta a Cesta je Pravda a Pravda je Život. Dipaka Všudezdejší

A zde několik textů a myšlenek k Zamyšlení a Inspiraci:

Nová Země
Bojovník Světla
Obyvatelé Periferie Světa
Veliké Teď
Hlas Poznání
Most přes Navždy
Karma Přítomnosti
I toto pomine
Dhipa Mandir

Lidská Bytost je vyjádřením Života. Bytost, která vnáší Lásku a Světlo do libovolného rozměru, jehož se rozhodne dotknout v jakékoliv podobě. Lidskost není fyzický, ale duchovní cíl. Není to něco, co nám bylo dáno, ale něco, co získáváme Životem. Lidská Bytost je vyjádřením Života, Světla, Lásky.

Svetlo. Everything what is.is Light.Everything what is.
Oslava Života. You are & i & she & he & that is.
Si Ty i Ja i Ona i On i Ono Je. Celebration of Life.
Všetko čo je.je Svetlo.Všetko čo je. the Light.